اخبار و مقالات :

                    بازیدبخشدارراین ازمنطقه گردشگری آبشار                     جلسه کمیته حفاظت منابع آب و کارگروه کشاورزی بخش راین                     مانور آمادگی مقابله با زلزله در مدارس شهر راین                     تشکیل جلسه شورای ترافیک بخش راین                     بازدید بخشدار راین از روشنایی معابر سطح شهر