اخبار و مقالات :

                     بازدیداز پروژه های عمرانی دهیاریها                     تشکیل جلسه امحأ و تعرفه و برکهای رای پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای راین                     چلسه بررسی ورزش بانوان بخش راین                     بازدید بخشدار راین ازروستای باب طاهونه                     بازدید بخشدار راین از روستای دشت شغین