اخبار و مقالات :

                    شرکت بخشداردرجلسه برنامه ریزی مراسمات دهه محرم                     بازدیدبخشدارراین ازروستاهای بخش راین                     افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی دربخش راین به مناسبت هفته دولت                     تشکیل جلسه بررسی کمبود آب درروستاهای بخش راین                     شرکت بخشدار درجلسه شورای اداری آموزش وپرورش